In de equitherapie wordt door middel van een doorgedreven samenwerking tussen paard en mens doelgericht gewerkt naar het verbeteren van de levenskwaliteit. Het paard heeft een positieve invloed op fysisch, psychisch, pedagogisch, communicatief, sociaal en cognitief vlak.In tegenstelling tot paardrijden als vrijetijdsbesteding, speelt niet alles zich af op de rug van het paard. De therapiesessie, die ongeveer een uur duurt, begint met de verzorging van het paard. Dit is de ideale activiteit om ongedwongen samen te werken, een levend wezen aan te raken, schrik te overwinnen, te verzorgen en winnen van vertrouwen in eigen kunnen. Grondoefeningen, zoals het leiden en aanraken van het paard, gewoon toekijken en aanzetten tot actief meedoen kunnen eveneens componenten van de sessie zijn.

Het Paard

Het paard is één der meest trotse viervoeters. Het is een kuddedier wat inhoudt dat het genetisch geprogrammeerd is om met anderen samen te leven. Een paard heeft geen vooraf bepaald beeld van de mens. Wel heeft het bepaalde verwachtingen en ervaringen, hoe er met hem moet worden omgegaan. Met een paard ben je voortdurend in beweging. Of je het nu verzorgt, leidt, volgt of berijdt, er is altijd sprake van een bewegingsdialoog. Schoonheid, trots en kracht zijn één van de positief aangeschreven eigenschappen. Sinds mensenheugenis werken mens en paard samen. Het paard heeft dan ook meer dan andere huisdieren een symbolische betekenis die de therapie ten goede komt.

Functies die het paard kan vervullen:

 • Motivator/stimulator: het paard werkt uitnodigend
 • Spelpartner: het paard stelt een persoon in staat spelenderwijs te oefenen
 • Cotherapeut/spiegel: een persoon krijgt inzicht in eigen handelen door de ondubbelzinnige reacties van het paard
 • Model: het paard dient als voorbeeld voor de persoon
 • Overgangsobject: door positieve ervaringen op te doen met het paard herstelt de persoon het vertrouwen in de ander

Voor wie:

 • Gedragsproblemen
 • Concentratie en communicatie stoornissen
 • Autisme
 • ADHD
 • Depressie
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Hechtingsproblemen