Huishoudelijk Reglement

• Een algemeen rookverbod is van toepassing. • Stallen, pistes, weides, stapelplaatsen van hooi en stro, e.d. … zijn geen speelterrein. Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen. • Onze buitenspeeltuigen en speelgoed zijn speelterrein voor de kinderen. De Melkerij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. • Personen die zich in de buurt van de piste bevinden op het ogenblik van de lessen of activiteiten moeten erop toezien op geen enkele manier de les te storen. • Het parkeren van voertuigen is geheel voor eigen risico. De Melkerij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op de parking. • Hoeven uitkrabben alvorens paard/pony uit de stal te halen is verplicht. • Afval hoort in de vuilbak! • Mest op poetsplaats, gang of piste worden opgeruimd en naar de daarvoor voorziene kruiwagen aan de piste gebracht! • Respect voor ons materiaal. Laat niets rondslingeren en berg het op daar waar het hoort. • Valvesten zijn verplicht in de springlessen. • Dragen van een ruiterhelm is verplicht voor iedereen die op een pony- paard gaat zitten. • Onze leden zijn verplicht om een verzekering PSV (Paardensport Vlaanderen) af te sluiten. Lessen worden niet ingepland zonder een verzekering. • Annuleren van lessen kan tot 2 dagen voor aanvang van de les tenzij overmacht. Bv. Annulatie voor woensdag ten laatste de maandag voordien. Lessen die te laat of niet geannuleerd worden, worden aangerekend! • Poetsen van onze pony’s/paarden is verplicht voor en na het rijden. • Lessen worden betaald bij aanvang van de les. Betalen kan cash aan het begin van elke les of met een leskaart van 5 of 10 lessen (overschrijven op rekeningnummer van De Melkerij BE16 7360 0844 9774). Leskaarten blijven bij de klant en worden elke les meegebracht. • Voor groepslessen graag 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn zodat de pony’s klaar kunnen gemaakt worden voor de les (poetsen en opzadelen). • Binnen onze club heeft Jeroen De Mol de taak op zich genomen als aanspreekpunt Integriteit (API). • Benader de paarden altijd rustig en ga respectvol om met alle paarden.