Huishoudelijk Reglement

 • Een algemeen rookverbod is van toepassing.
 • Stallen, pistes, weides, stapelplaatsen van hooi en stro, e.d. … zijn geen speelterrein. Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Onze buitenspeeltuigen en speelgoed zijn speelterrein voor de kinderen. De Melkerij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Personen die zich in de buurt van de piste bevinden op het ogenblik van de lessen of activiteiten moeten erop toezien op geen enkele manier de les te storen.
 • Het parkeren van voertuigen is geheel voor eigen risico. De Melkerij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op de parking.
 • Hoeven uitkrabben alvorens paard/pony uit de stal te halen is verplicht.
 • Afval hoort in de vuilbak!
 • Mest op poetsplaats, gang of piste worden opgeruimd en naar de daarvoor voorziene kruiwagen aan de piste gebracht!
 • Respect voor ons materiaal. Laat niets rondslingeren en berg het op daar waar het hoort.
 • Valvesten zijn verplicht in de springlessen.
 • Dragen van een ruiterhelm is verplicht voor iedereen die op een pony- paard gaat zitten.
 • Onze leden zijn verplicht om een verzekering PSV (Paardensport Vlaanderen) af te sluiten. Lessen worden niet ingepland zonder een verzekering.
 • Annuleren van lessen kan tot 2 dagen voor aanvang van de les tenzij overmacht. Bv. Annulatie voor woensdag ten laatste de maandag voordien. Lessen die te laat of niet geannuleerd worden, worden aangerekend!
 • Poetsen van onze pony’s/paarden is verplicht voor en na het rijden.
 • Binnen onze club heeft Jeroen De Mol de taak op zich genomen als aanspreekpunt Integriteit (API).
 • Lessen worden betaald bij aanvang van de les. Betalen kan cash aan het begin van elke les of met een leskaart van 5 of 10 lessen (overschrijven op rekeningnummer van De Melkerij BE16 7360 0844 9774). Leskaarten blijven bij de klant en worden elke les meegebracht.
 • Voor groepslessen graag 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn zodat de pony’s klaar kunnen gemaakt worden voor de les (poetsen en opzadelen).
 • Benader de paarden altijd rustig en ga respectvol om met alle paarden.

Privacy

Privacy voor het verwerken van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor De Melkerij en Paardensport Vlaanderen.

Deze gegevens worden up-to-date gehouden. Bij eventuele veranderingen wordt er gevraagd deze door te geven aan De Melkerij. De databank wordt in dit geval onmiddellijk aangepast aan de nieuwe gegevens. Ouders hebben ook het recht om af te zien foto’s te nemen van hun kinderen. Dit akkoord wordt schriftelijk gevraagd.

De persoonsgegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor De Melkerij. De lijsten van inschrijvingen worden bewaard voor een redelijke termijn nodig voor de boekhouding. De Melkerij verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Indien jullie hier NIET mee akkoord gaan, gelieve dit schriftelijk te melden.