Huishoudelijk Reglement

 • Een algemeen rookverbod is van toepassing .
 • Stallen, pistes, weides, stapelplaatsen van hooi en stro, e.d. … zijn geen speelterrein. Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Onze buitenspeeltuigen en speelgoed zijn speelterrein voor de kinderen. De Melkerij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Personen die zich in de buurt van de piste bevinden op het ogenblik van de lessen of activiteiten moeten erop toezien op geen enkele manier de les te storen.
 • Het parkeren van voertuigen is geheel voor eigen risico. De Melkerij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op de parking.
 • Hoeven uitkrabben alvorens paard/pony uit de stal te halen is verplicht.
 • Afval hoort in de vuilbak!
 • Mest op poetsplaats, gang of piste worden opgeruimd en naar de daarvoor voorziene kruiwagen aan de piste gebracht!
 • Respect voor ons materiaal. Laat niets rondslingeren en berg het op daar waar het hoort.
 • Valvesten zijn verplicht in de springlessen.
 • Dragen van een ruiterhelm is verplicht voor iedereen die op een pony- paard gaat zitten.
 • Onze leden zijn verplicht om een verzekering van ‘Paardensport Vlaanderen’ af te sluiten. Lessen worden niet ingepland zonder een verzekering.
 • Annuleren van lessen kan tot 2 dagen voor aanvang van de les tenzij overmacht. Bv. Annulatie voor woensdag ten laatste op maandag. Lessen die te laat of niet geannuleerd worden, worden aangerekend!
 • Poetsen van onze pony’s/paarden is verplicht voor en na het rijden.
 • Lessen worden betaald bij aanvang van de les.
 • Voor groepslessen graag 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn zodat de pony’s klaar kunnen gemaakt worden voor de les (poetsen en opzadelen).
 • Benader de paarden altijd rustig en ga respectvol om met alle paarden.